Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Politechnika Warszawska

DYDAKTYKA

dr inż. Sebastian KorczakTeoria maszyn i podstawy automatyki (2015-2020)

Materiały dydaktyczne do wykładu i zajęć projektowych dla kierunków mechatronika
oraz inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych


WYKŁAD - semestr zimowy 2020/2021


studia stacjonarne I stopnia (30 godzin) - Kierunek MTRPiMR+IPEiH
wtorek, godz. 8:15-10:00, pierwszy wykład na platformie Teams, kolejne w Moodle (ePW)Materiały z zakończonych zajęć należy traktować jako uzupełniające.
Do egzaminu należy przygotowywać się wyłącznie z materiałów bieżących.


WYKŁAD - sem. zimowy 2019/2020


studia stacjonarne I stopnia (30 godzin)
Termin zajęć: piątki, godz. 10:15-12:00, sala 2.12
Regulamin przedmiotu, konspekt i harmonogram (data publikacji: 2.10.2019, aktualizacja: 21.11.2019)
Karta przedmiotu w katalogu ECTS (MPiMR) (data publikacji: 2.10.2019)
Karta przedmiotu w katalogu ECTS (IPEiH) (data publikacji: 2.10.2019)
Strona USOSweb przedmiotu (data publikacji: 2.10.2019)
Plik pomocniczy do zajęć projektowych - obliczenia w programie wxMaxima (data publikacji: 10.12.2018)

Nr i data wykładuTreśćPDFPDF z notatkamiWideo
1
(4.10.2019)
Wiadomości wstępne. Klasyfikacja par kinematycznych. Wybrane mechanizmy płaskie. pobierz (7.10.2019) pobierz (7.10.2019) obejrzyj (10.10.2019)
2
(11.10.2019)
Ruchliwość łańcucha kinematycznego. Więzy bierne i zbędne stopnie swobody. Mechanizm przegubowy. Klasyfikacja łańcuchów kinematycznych. Podział strukturalny mechanizmów. Wykreślne metody wyznaczania prędkości mechanizmów płaskich. pobierz (10.10.2019) pobierz (11.10.2019) obejrzyj (14.10.2019)
3
(18.10.2019)
Wykreślne metody wyznaczania prędkości i przyspieszeń mechanizmów płaskich. pobierz
dodatek-1
dodatek-2 (17.10.2019)
pobierz (18.10.2019) obejrzyj (23.10.2019)
4
(25.10.2019)
Ruch złożony. Analityczna metoda wyznaczania przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń mechanizmów płaskich. pobierz (23.10.2019) pobierz (27.10.2019) obejrzyj (4.11.2019)
5
(8.11.2019)
Mechanizmy krzywkowe. Dynamika mechanizmów płaskich. pobierz (7.11.2019) pobierz (8.11.2019) obejrzyj (13.11.2019)
6
(15.11.2019)
Pierwsze zadanie dynamiki. Dynamika maszyn. Redukcja mas i sił. Równanie ruchu maszyny. pobierz (14.11.2019) pobierz (15.11.2019) obejrzyj (20.11.2019)
7
(22.11.2019)
Nierównomierność biegu maszyny. Koło zamachowe. Podstawowe pojęcia automatyki. Układy liniowe, sterowanie, przykłady z modelowania. pobierz (21.11.2019) pobierz (22.11.2019) obejrzyj (27.11.2019)
8
(29.11.2019)
Transformata Laplace'a. Transmitancja. Charakterystyki czasowe. pobierz (28.11.2019)
Tabela transformat
pobierz (29.11.2019) obejrzyj (1.12.2019)
9
(6.12.2019)
Transmitancja widmowa. Charakterystyki częstotliwościowe. Przykłady. Klasyfikacja podstawowych elementów automatyki. pobierz (05.12.2019) pobierz (09.12.2019) obejrzyj (10.12.2019)
10
(13.12.2019)
Klasyfikacja podstawowych obiektów automatyki z przykładami. pobierz (12.12.2019) pobierz (13.12.2019) obejrzyj (15.12.2019)
11
(20.12.2019)
Algebra schematów blokowych. Regulator dwustanowy i proporcjonalny. Sterowanie prędkością i temperaturą. pobierz (18.12.2019) pobierz (23.12.2019) obejrzyj (23.12.2019)
12
(10.01.2020)
Sterowanie poziomem wody i kątem obrotu. Regulator PID – własności i charakterystyki czasowe. Metoda Zieglera-Nicholsa. Ocena jakości regulacji. Sterowanie torem jazdy samochodu. Stabilność. pobierz (09.01.2020) pobierz (10.01.2020)
symulator PID
obejrzyj (12.01.2020)
13
(17.01.2020)
Ogólny warunek stabilności. Kryterium stabilności Hurwitza. Szczególne kryterium Nyquista. Przykłady. Zapas modułu i fazy. Dodawanie charakterystyk Bodego. Korekcja układów. pobierz (16.01.2020) pobierz (17.01.2020) obejrzyj (18.01.2020)
14
(24.01.2020)
Współczesne problemy teorii sterowania. Opis układów dynamicznych w przestrzeni stanu. pobierz (23.01.2020) pobierz (27.01.2020) obejrzyj (30.01.2020)
15
(31.01.2020)
Powtórzenie materiału. Informacje o egzaminie. pobierz (30.01.2020) pobierz (31.01.2020) obejrzyj (03.02.2020)
EGZAMIN - termin 1: 5.02.2020 (środa) godz. 10:30
WYNIKI (07.02.2020)
EGZAMIN - termin 2: 12.02.2020 (środa) godz. 10:30
WYNIKI (13.02.2020)


WYKŁAD - sem. zimowy 2018/2019


studia stacjonarne I stopnia (30 godzin)
Termin zajęć: piątki, godz. 10:15-12:00, sala 1.10
Konspekt wykładu 2018 (data publikacji: 04.10.2018)
Harmonogram i regulamin zajęć projektowych 2018 (data publikacji: 19.10.2018)
Plik pomocniczy do zajęć projektowych - obliczenia w programie wxMaxima (data publikacji: 10.12.2018)

Wyniki egzaminu - patrz koniec tabeli

Nr i data wykładuTreśćPDFPDF z notatkamiWideoDaty aktualizacji
1
(5.10.2018)
Wiadomości wstępne. Klasyfikacja par kinematycznych. Wybrane mechanizmy płaskie. Ruchliwość łańcucha kinematycznego. pobierz pobierz obejrzyj 6.10.2018
17.10.2018
2
(12.10.2018)
Więzy bierne i zbędne stopnie swobody. Mechanizm przegubowy. Klasyfikacja łańcuchów kinematycznych. Podział strukturalny mechanizmów. Wykreślne metody wyznaczania prędkości mechanizmów płaskich. pobierz pobierz obejrzyj 14.10.2018
25.10.2018
3
(19.10.2018)
Wykreślne metody wyznaczania przyspieszeń mechanizmów płaskich. Ruch złożony. pobierz
dodatek-1
dodatek-2
pobierz obejrzyj 19.10.2018
22.10.2018
26.10.2018
4
(26.10.2018)
Analityczna metoda wyznaczania przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń mechanizmów płaskich. Mechanizmy krzywkowe. pobierz
dodatek
pobierz obejrzyj 26.10.2018
28.10.2018
15.11.2018
18.11.2018
5
(9.11.2018)
Mechanizmy krzywkowe. Dynamika mechanizmów płaskich. pobierz pobierz obejrzyj 15.11.2018
18.11.2018
6
(16.11.2018)
Dynamika maszyn. Redukcja mas i sił. Równanie ruchu maszyny. pobierz pobierz obejrzyj 16.11.2018
22.11.2018
7
(23.11.2018)
Nierównomierność biegu maszyny. Koło zamachowe. Podstawowe pojęcia automatyki. pobierz pobierz obejrzyj 24.11.2018
8
(30.11.2018)
Transformata Laplace'a. Transmitancja. Charakterystyki czasowe. pobierz
Tabela transformat
pobierz obejrzyj 30.11.2018
3.12.2018
9
(7.12.2018)
Transmitancja widmowa. Charakterystyki częstotliwościowe. pobierz pobierz obejrzyj 7.12.2018
10.12.2018
10
(14.12.2018)
Klasyfikacja podstawowych obiektów automatyki z przykładami. pobierz pobierz obejrzyj 31.12.2018
11
(21.12.2018)
Algebra schematów blokowych. Regulatory dwustanowe i proporcjonalne. pobierz pobierz obejrzyj 31.12.2018
12
(4.01.2019)
Regulator PID. Metoda Zieglera-Nicholsa. Jakość regulacji. Stabilność. pobierz pobierz
PID_symulacja
obejrzyj 3.01.2019
7.01.2019
13
(11.01.2019)
Kryteria stabilności. Zapas modułu i fazy. Korekcja. pobierz pobierz obejrzyj 11.01.2019
14
(18.01.2019)
Powtórzenie wiadomości. Informacje o egzaminie. Ankiety. --- pobierz --- 19.01.2019
15
(25.01.2019)
Egzamin zerowy dla chętnych. Egzamin odbędzie się w sali 1.10. Na listę zapisało się 65 osób, zatem egzamin będzie z podziałem na dwie grupy. W godz. 10:00-11:00 zapraszam do udziału 35 osób a na godz. 11:00-12:00 30 osób. W obu grupach będą oczywiście różne tematy, ale o tym samym poziomie trudności. Proszę nie tracić czasu na ten egzamin jeśli nie jest się dobrze przygotowanym. Otrzymanie bardzo kiepskiego wyniku z egzaminu zerowego może wpłynąć na niższą ocenę ostateczną z przedmiotu (ale nie będzie rzutował na obiektywizm oceny kolejnych terminów). Na egzaminie należy podpisać listę obecności, każdy musi też oddać podpisaną pracę. Na ławce podczas egzaminu należy położyć legitymację. Próby ściągania będą zgodnie z regulaminem studiów skutkowały oceną negatywną z całego przedmiotu bez możliwości poprawy w obecnym roku akademickim. Wyniki z tego terminu postaram się opublikować do niedzieli.
WYNIKI EGZAMINU 0 (opublikowane: 17:51, 27.01.2019)
24.01.2019
EGZAMIN 30.01.2019 (środa) - termin 1: godz. 9:00-10:00, sala 1.10
WYNIKI EGZAMINU (opublikowane: 14:33, 02.02.2019)
EGZAMIN 06.02.2019 (środa) - termin 2: godz. 9:00-10:00, sala 1.10
WYNIKI EGZAMINU (opublikowane: 23:18, 07.02.2019)
EGZAMIN 06.09.2019 (piątek) - termin 3: godz. 9:00-10:00, sala 3.4
WYNIKI EGZAMINU (opublikowane: 12:30, 06.09.2019)
WYKŁAD - sem. zimowy 2017/2018


studia stacjonarne I stopnia (30 godzin)
Termin zajęć: czwartki, godz. 14:15-16:00, sala 2.5
Konspekt wykładu 2017 (data publikacji: 8.10.2017)
Harmonogram i regulamin zajęć projektowych 2017 (data publikacji: 27.10.2017)
Wykład 1: PDFPDF z notatkami (data publikacji: 8.10.2017)
Wykład 2: PDFPDF z notatkami (data publikacji: 16.10.2017)
Wykład 3: PDFPDF z notatkami, dodatek (data publikacji: 19.10.2017)

dodatek nr 2 - metoda członu rozszerzonego (data publikacji: 19.10.2017)

Wykład 4: PDF, PDF z notatkami, dodatek (data publikacji: 26.10.2017)
Wykład 5: PDF, PDF z notatkami (data publikacji: 3.11.2017)
Wykład 6: PDF, PDF z notatkami (data publikacji: 10.11.2017)
Wykład 7: PDF (data publikacji: 17.11.2017)
Wykład 8: PDF, PDF z notatkami, Tablica transformat Laplace'a (data publikacji: 25.11.2017)
Wykład 9: PDF (data publikacji: 30.11.2017)
Wykład 10: PDF, PDF z notatkami (data publikacji: 8.12.2017)
Wykład 11: PDF, PDF z notatkami (data publikacji: 15.12.2017)
Wykład 12: PDF, PDF z notatkami (data publikacji: 22.12.2017)
symulacja: ODS lub XLS (data publikacji: 22.12.2017)

OD STYCZNIA WYKŁADY ODBYWAJĄ SIĘ W SALI 3.4 W GODZINACH 15:15-17:00

Wykład 13: PDF, PDF z notatkami (data publikacji: 12.01.2018)
Wykład 14: powtórzenie materiału, informacje o egzaminie, ankiety - PDF z notatkami (data publikacji: 18.01.2018)
Wykład 15: PDF z notatkami (data publikacji: 29.01.2018)
WYNIKI EGZAMINU - TERMIN 4 (data publikacji: 15.09.2018)


Teoria maszyn i podstawy automatyki, zima 2017/2018


Ćwiczenia projektowe - studia stacjonarne I stopnia (15 godzin)
grupa 2.2IPEH, środa godz. 11-13, sala 0.3
Harmonogram i regulamin zajęć projektowych 2017 (data publikacji: 27.10.2017)
Temat projektu nr 1 (data publikacji: 11.11.2017)
Temat projektu nr 2 (data publikacji: 28.11.2017)
Temat projektu nr 3 (data publikacji: 20.12.2017)
Temat projektu nr 4 (data publikacji: 10.01.2018)
Ostateczne wyniki (data aktualizacji: 29.01.2018)
Nowy plik pomocniczy do programu wxMaxima (data publikacji: 25.01.2018)

W sesji konsultacje odbywają się według terminów podanych w ogłoszeniach na początku strony.Teoria maszyn i podstawy automatyki, zima 2016/2017


wykład - studia stacjonarne I stopnia (30 godzin)
Kierunki: MTR + IPEiH
Program wykładu
Konspekt wykładu
Wykład 1: PDF, PDF z notatkami (data publikacji: 6.10.2016)
Wykład 2: PDF, PDF z notatkami (poprawka slajdy 44-45: 20.10.2016)
Wykład 3: PDF, dodatek (poprawka odnośnika: 23.10.2016)
Wykład 4: PDF, PDF z notatkami, dodatek (data publikacji: 28.10.2016)
Wykład 5: PDF, PDF z notatkami (data publikacji: 6.11.2016)
Wykład 6: PDF (data publikacji: 18.11.2016, poprawka slajd 54: 19.12.2016)
Wykład 7: PDF, PDF z uzupełnienie przykładu (data publikacji: 25.11.2016 poprawka 1.12.2016)
Wykład 8: PDF, Tablica transformat Laplace'a (data publikacji: 1.12.2016)
Wykład 9: PDF (data publikacji: 13.12.2016)
Wykład 10: PDF (data publikacji: 15.12.2016)
Wykład 11: PDF, PDF z notatkami (data publikacji: 22.12.2016)
Wykład 12: PDF, symulacja: ODS lub XLS (data publikacji: 6.01.2017; poprawka PDF slajd 57 z 8.01.2017)
Wykład 13: PDF, PDF z notatkami (data publikacji: 12.01.2017)
Wykład 14: PDF (data publikacji: 20.01.2017)
Wykład 15: PDF (data publikacji: 27.01.2017)
WYNIKI EGZAMINU - TERMIN 1 (data publikacji: 06.02.2017, poprawki: 8.02.2017)
WYNIKI EGZAMINU - TERMIN 2 (data publikacji: 12.02.2017)
WYNIKI EGZAMINU - TERMIN 3 (data publikacji: 6.09.2017)

Gratuluję zdanych egzaminów! Po wpisy zapraszam w piątek 8 września w godzinach 12-14 do pokoju 2.8b. Osoby bez wpisu z ćwiczeń proszę o wyjaśnienie tego przed końcem sesji, abym mógł wpisać ocenę łączną. Oceny z egzaminu i oceny łączne powinny być widoczne w USOS po synchronizacji w czwartek. Życzę powodzenia w nowym roku akademickim i do zobaczenia!Teoria maszyn i podstawy automatyki, zima 2016/2017


Ćwiczenia projektowe - studia stacjonarne I stopnia (15 godzin)
grupa 2.2IPEH, środa godz. 11-13, sala 1.3
Harmonogram i regulamin zajęć projektowych (data publikacji: 26.10.2016, poprawka 10.11.2016)
Temat projektu nr 1 (data publikacji: 10.11.2016)
Temat projektu nr 2 (data publikacji: 5.12.2016)
Temat projektu nr 3 (data publikacji: 17.12.2016)
Temat projektu nr 4 (data publikacji: 12.01.2017)
Plik programu wxmaxima pomocny w obliczeniach (poprawka: 15.01.2017)
Aktualne wyniki (data aktualizacji: 30.01.2017)


Teoria maszyn i podstawy automatyki, zima 2015/2016


Ćwiczenia projektowe - studia stacjonarne I stopnia (15 godzin)
Kierunki: MTR + IPEiH
grupa 9 - wtorek, 16-18, s. 2.19,
grupa 12 - środa, 11-13, s. 3.8,
grupa 4 - środa, 16-18, s. 1.3,
grupa 6 - środa, 18-20, s. 1.3,

Program wykładu
Regulamin i harmonogram zajęć
Prezentacja - metoda wykreślna (15.11.2015)
Temat projektu dla grupy 4 z poprawką (19.11.2015)
Prezentacja - metoda analityczna (26.11.2015)
Temat projektu 2 (04.12.2015)
Prezentacja - redukcja układu (04.12.2015)
Prezentacja - koło zamachowe (10.12.2015)
Prezentacja - schematy blokowe (17.12.2015)
Prezentacja - charakterystyki (13.01.2016)
Prezentacja - stabilność (13.01.2016)
Tabela transformat Laplace'a (13.01.2016)
przydatne mogą być również materiały z grupy ćwiczeniowej (patrz wyżej)
Aktualne wyniki z zajęć (27.01.2016)

30.01.2016 - wszystkie oceny wpisałem do usos
1.02.2016 (poniedziałek) - ostateczny termin na poprawę (zapraszam w godzinach 11-12)

© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2020 polish versionpolish version