Back to main page polish versionpolish version
Back to main page polish versionpolish version
Consulting hours

Consulting hours - summer semester
USOSweb
room 1.5
e-mail: sebastian.korczak@pw.edu.pl

Theory of machines and automatic control (2014-2023)

Electric and Hybrid Vehicles Engineering, Mechantronics & Erasmus students

Teoria maszyn i podstawy automatyki (2015-2023)

Materiały dydaktyczne do wykładu i zajęć projektowych dla kierunków mechatronika pojazdów i maszyn roboczych oraz inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Podstawy automatyki i teorii maszyn (2012-2023)

Materiały dydaktyczne do wykładu, ćwiczeń i laboratorium dla kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych

Systemy automatyki (2023)

Materiały dydaktyczne do wykładu i laboratorium dla kierunku MPiMR oraz IPEiH

Drgania mechaniczne (2011-2016)

Materiały dydaktyczne do ćwiczeń i laboratorium dla kierunków mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika

Mechanika ogólna I (2012-2015)

Materiały dydaktyczne do ćwiczeń

© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2024 polish versionpolish version