Interactive simulation and visualization of vibrations


(034; 04.12.2012; blender, simulation, burster, vibrations, matplotlib)

Here are some examples of simulations and visualizations of vibrating systems made with Blender and programmed with Python. Burster plugin makes it interactive.
read more...

Burster News and Games

(031; 11.08.2012; burster, blender)

This article summarizes two year of Burster development. Two professional online games made with Blender are also included. Article made for blendercat is mentioned.
read more...

Burster 3D - online games tutorial

(030; 10.08.2012; burster, blender)

Tutorial about using Burster for online Blender files publication:
Burster - online Blender Game Publications (in polish)

Burster Plugin - Blender at your web browser


(025; 31.10.2010; blender; burster)

Dziś ma swoją premierę Burster - wtyczka do przeglądarek internetowych umożliwiająca uruchamianie grafiki 3D na stronach. Dzięki Bursterowi wielbiciele Blendera zyskali możliwość publikacji swoich gier, prezentacji i wizualizacji 3D tak samo łatwo, jak publikuje się zdjęcia lub filmy! read more (in polish)...
© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2020 polish versionpolish version