Prototyp systemu wizyjnego wspomagającego kierowcę


Sebastian Korczak
(lipiec-październik 2012)

Streszczenie

Niniejszy artykuł przedstawia podstawy teoretyczne oraz zastosowanie analizy obrazu wideo na potrzeby prototypu systemu wizyjnego wspomagającego kierowcę w czasie prowadzenia pojazdu oraz zwiększającego bezpieczeństwo jazdy. W oparciu o obraz z kamery umieszczonej za szybą samochodu program komputerowy odtwarza przybliżoną geometrię drogi, a następnie stosuje algorytmy pozwalające na określenie przebiegu pasa ruchu, jego szerokości i położenia pojazdu na pasie ruchu. Analiza obrazu pozwala też oszacować odległość do poprzedzającego pojazdu, a program może generować komunikaty graficzne i dźwiękowe w celu ostrzeżenia kierowcy o zbyt szybkim zbliżaniu się do niego, o małej odległości do pobocza lub środka jezdni oraz o występujących łukach drogi.


Przeczytaj pełen artykuł (w języku angielskim)

Dodatkowe materiały wideo

Road lane detection - preview from MyInventions on Vimeo.Vision-based distance measurement - preview from MyInventions on Vimeo.Preview of vision-based driver assistance system from MyInventions on Vimeo.


© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2020 english versionpolish version