Skaner 3D - koncepcja wtyczki dla Blendera 2.5 (026; 23.01.2011; blender)

 

 

PLAN PROJEKTU

 

1. dostęp poprzez PyAPI do koloru dowolnego piksela dowolnej klatki wideo wczytanego przez Blendera
 1.1. zmiany w kodzie źródłowym blendera - rna_image.c i DNA_image_types.h (postęp: 100%)
 1.2. wprowadzenie zmian do oficjalnej wersji Blendera (postęp: 0%)
 1.3. dokumentacja nowych właściwości w PyAPI (postęp: 0%)
 1.4. dokumentacja sposobu wykorzystania nowych funkcji PyAPI do analizy obrazu (postęp: 0%)
2. przygotowanie kodu wtyczki
 2.1. interfejs graficzny dla wtyczki (postęp: 95%)
 2.2. algorytm binaryzacji obrazu wideo (postęp: 99%)
 2.3. algorytm generowania chmury punktów ze skanowania laserem liniowym (postęp: 99%)
 2.4. algorytm generowania chmury punktów ze skanowania światłem strukturalnym (postęp: 0%)
 2.5. skanowanie "w czasie rzeczywistym" (postęp: 0%)
 2.6. algorytmy budowy siatki z chmury punktów (postęp: 10%)
3. przygotowanie poradnika budowy tanich i prostych skanerów 3d współpracujących z Blenderem (postęp: 0%)
4. przygotowanie wideo poradników procesu skanowania i użycia wtyczki (postęp: 0%)
5. przygotowanie pełnej dokumentacji projektu (postęp: 0%)

 

 

1.1.

 

pixel_access.diff dla Blendera 2.56 r 34470

bpy.types.Image.frame
bpy.types.Image.pix_x
bpy.types.Image.pix_y
bpy.types.Image.pixel_color

Przykładowe zastosowanie:
bpy.data.images['video'].frame = 2 # ustala aktualną klatkę wideo
bpy.data.images['video'].pix_x = 5 # ustala współrzędną x piksela
bpy.data.images['video'].pix_y = 10 # ustala współrzędną y piksela
bpy.data.images['video'].pixel_color[0] # zwraca składową czerwoną piksela (0-255)
bpy.data.images['video'].pixel_color[1] # zwraca składową zieloną piksela (0-255)
bpy.data.images['video'].pixel_color[2] # zwraca składową niebieską piksela (0-255)
bpy.data.images['video'].pixel_color[3] # zwraca składową przezroczystości piksela (0-255)

 

 

2.1.

 

 

 

2.2, 2.3.

 

Przykładowy efekt działania wtyczki:
Kod wtyczki zostanie opublikowany gdy projekt osiągnie wyższy stopień zaawansowania a PyAPI będzie stabilne.
© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2020 english versionpolish version