Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Politechnika Warszawska

DYDAKTYKA

dr inż. Sebastian Korczak


Podstawy automatyki i teorii maszyn (2012-2020)

Materiały dydaktyczne do wykładu, ćwiczeń i laboratorium


WYKŁAD - semestr zimowy 2020/2021


studia stacjonarne I stopnia (30 godzin) - Kierunek MPiMR
wtorek, godz. 8:15-10:00, pierwszy wykład na platformie Teams, kolejne w Moodle (ePW)Materiały z zakończonych zajęć należy traktować jako uzupełniające.
Do egzaminu należy przygotowywać się wyłącznie z materiałów bieżących.


Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn, lato 2019/2020


studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (semestr 4) - Kierunek MPiMR
Regulamin przedmiotu, harmonogram i instrukcje
Strona USOSweb przedmiotu (stacjonarne)
Strona USOSweb przedmiotu (niestacjonarne)

WYKŁAD - semestr zimowy 2019/2020


studia stacjonarne I stopnia (30 godzin) - Kierunek MPiMR
piątek, godz. 8:15-10:00, sala 2.12
Regulamin przedmiotu, konspekt i harmonogram (data publikacji: 2.10.2019)
Karta przedmiotu w katalogu ECTS (data publikacji: 2.10.2019)
Strona USOSweb przedmiotu (data publikacji: 2.10.2019)

Nr i data wykładuTreśćPDFPDF z notatkamiWideo
1
(4.10.2019)
Wiadomości wstępne. Klasyfikacja par kinematycznych. Wybrane mechanizmy płaskie. Ruchliwość łańcucha kinematycznego. pobierz 7.10.2019 pobierz 7.10.2019 obejrzyj 10.10.2019
2
(11.10.2019)
Więzy bierne i zbędne stopnie swobody. Mechanizm przegubowy. Klasyfikacja łańcuchów kinematycznych. Podział strukturalny mechanizmów. Wykreślne metody wyznaczania prędkości mechanizmów płaskich. pobierz 10.10.2019 pobierz 11.10.2019 obejrzyj 14.10.2019
3
(18.10.2019)
Wykreślne metody wyznaczania przyspieszeń mechanizmów płaskich. pobierz
dodatek-1
dodatek-2 17.10.2019
pobierz 18.10.2019 obejrzyj 23.10.2019
4
(25.10.2019)
Ruch złożony. Analityczna metoda wyznaczania przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń mechanizmów płaskich. pobierz 23.10.2019 pobierz 27.10.2019 obejrzyj 30.10.2019
5
(08.11.2019)
Mechanizmy krzywkowe. Dynamika mechanizmów płaskich. pobierz 7.11.2019 pobierz 8.11.2019 obejrzyj 13.11.2019
6
(15.11.2019)
Pierwsze zadanie dynamiki. Dynamika maszyn. Redukcja mas i sił. Równanie ruchu maszyny. pobierz 14.11.2019 pobierz 15.11.2019 obejrzyj 20.11.2019
7
(22.11.2019)
Nierównomierność biegu maszyny. Koło zamachowe. Podstawowe pojęcia automatyki. pobierz 21.11.2019 pobierz 22.11.2019 obejrzyj 24.11.2019
8
(29.11.2019)
Transformata Laplace'a. Transmitancja. Charakterystyki czasowe. pobierz (28.11.2019)
Tabela transformat
pobierz 29.11.2019 obejrzyj 30.11.2019
9
(6.12.2019)
Transmitancja widmowa. Charakterystyki częstotliwościowe. Przykłady. Klasyfikacja podstawowych elementów automatyki. pobierz 05.12.2019 notatki się nie zapisały (awaria powerpointa) obejrzyj 09.12.2019
10
(13.12.2019)
Klasyfikacja podstawowych obiektów automatyki z przykładami. pobierz 12.12.2019 pobierz 13.12.2019 obejrzyj 15.12.2019
11
(20.12.2019)
Algebra schematów blokowych. Regulator dwustanowy i proporcjonalny. Sterowanie prędkością i temperaturą. pobierz 18.12.2019 pobierz 20.12.2019 obejrzyj 21.12.2019
12
(10.01.2020)
Sterowanie poziomem wody i kątem obrotu. Regulator PID – własności i charakterystyki czasowe. Metoda Zieglera-Nicholsa. Ocena jakości regulacji. pobierz 09.01.2020 pobierz 10.01.2020
symulator PID
obejrzyj 12.01.2020
13
(17.01.2020)
Ogólny warunek stabilności. Kryterium stabilności Hurwitza. Szczególne kryterium Nyquista. Przykłady. Zapas modułu i fazy. Dodawanie charakterystyk Bodego. Korekcja układów. pobierz 16.01.2020 pobierz 17.01.2020 obejrzyj 18.01.2020
14
(24.01.2020)
Współczesne problemy teorii sterowania. Opis układów dynamicznych w przestrzeni stanu. pobierz 23.01.2020 pobierz 27.01.2020 obejrzyj 30.01.2020
15
(31.01.2020)
Powtórzenie materiału. Informacje o egzaminie. Ankiety. pobierz 30.01.2020 pobierz 31.01.2020 obejrzyj 03.02.2020
EGZAMIN - termin 1: 5.02.2020 (środa) godz. 9:00, sala 2.19
WYNIKI 06.02.2020
Spoza listy: 282556 - 9,5pkt, ocena 4,0 (proszę zgłosić się do Dziekantu w celu dodania do listy)
EGZAMIN - termin 2: 12.02.2020 (środa) godz. 9:00, sala 2.19
WYNIKI 13.02.2020Podstawy automatyki i teorii maszyn, lato 2017/2018


laboratorium - studia stacjonarne I stopnia (30 godzin) - Kierunek MiBM


Podstawy automatyki i teorii maszyn, lato 2016/2017


laboratorium - studia stacjonarne I stopnia (30 godzin) - Kierunek MiBM


Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn, lato 2015/2016


Laboratoria dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia (30 godzin)

harmonogram i instrukcje


Podstawy automatyki i teorii maszyn, zima 2015/2016


Ćwiczenia - studia stacjonarne I stopnia (30 godzin)

Grupa 5 MiBM, wtorki, godz. 18:05-19:50, sala 1.10
Regulamin zajęć (6.10.2015)
Harmonogram zajęć (12.10.2015..03.12.2015)
Podręcznik do przedmiotu "Automatyka i sterowanie" na wydziale SiMR dla kierunki ETI
Obszerny podręcznik z teorii maszyn i mechanizmów w PDF (dla chętnych, uwaga na inne oznaczenia klas par kinematycznych, można poszukać innych książek tych autorów)
Zestaw zadań do kinematyki mechanizów (22.10.2015)
Prezentacja z rozwiązania przykładowego zadania metodą planu (22.10.2015)
Prezentacja z rozwiązania przykładowego zadania metodą analityczną (26.11.2015)
Wyniki z 1 kolokwium (20.11.2015)
Prezentacja - redukcja układu (04.12.2015)
Prezentacja - koło zamachowe (10.12.2015)
Materiały z dynamiki maszyn (13.12.2015)
Tabela transformat Laplace'a (06.12.2015)
Automatyka- cz. 1 (13.12.2015)
Schematy blokowe (17.12.2015)
PRACA DOMOWA (20.12.2015)
Automatyka- cz. 2 zaktualizowana (23.12.2015)
Automatyka- cz. 3 (23.12.2015)
Automatyka- charakterystyki regulatorów (23.12.2015)
Wyniki po 2. kolokwium (28.12.2015)
Automatyka- cz. 4 (14.01.2016)
Wyniki - 3. kol., prace domowe, poprawa (21.01.2016)
Wyniki po poprawach (26.01.2016)
Ostateczne wyniki (30.01.2016)

Wszystkie wyniki wpisałem już do usos.laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn, lato 2014/2015


Laboratoria dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia (30 godzin)

Informacje o regulatorze PID stosowanym na laboratorium


Podstawy automatyki i teorii maszyn, zima 2014/2015


Ćwiczenia - studia stacjonarne I stopnia (30 godzin)

Grupa 2.1 MiBM, wtorki, godz. 16:15-18:00, sala 3.6
Grupa 2.4 MTR, środy, godz. 18:15-20:00, sala 3.11
Grupa 2.1 IPEH, czwartki, godz. 16:00-17:45, sala 2.12
Regulamin zajęć
Podręcznik do przedmiotu "Automatyka i sterowanie" na wydziale SiMR dla kierunki ETI
Zestaw zadań z zajęć i zadań powtórzeniowych (16.10.2014)
Wyniki po 1 kolokwium - gr 2.1MiBM, gr 2.1IPEiH, gr 2.4MTR (31.10.2014..6.11.2014)
Prezentacja - rozwiązanie zadania (wyzn. przyspieszeń z coriolisem) (24.10.2014)
Wyniki po 2 kolokwium - wszystkie grupy (27-05.11.2014)
Tabela transformat Laplace'a (27.11.2014)
Dodatkowe materiały - automatyka cz. 1 (06.12.2014..7.12.2014)
Dodatkowe materiały - automatyka cz. 2 (07.12.2014..8.12.2014)
Wyniki po 3 kolokwium - gr 2.1MiBM, 2.4MTR, 2.1IPEiH (9.01.2015)
Arkusz kalkulacyjny z regulatorem PID (7.01.2015)
Dodatkowe materiały - automatyka cz. 3 (17.01.2015)
wideo sterowania PID prostym modelem pojazdu
Wyniki po 4 kolokwium - gr 2.1MiBM (21.01.2015..23.01.2015)
Wyniki po 4 kolokwium - gr 2.4MTR (22.01.2015..23.01.2015)
Wyniki po 4 kolokwium - gr 2.1IPEiH (23.01.2015)
Wyniki po poprawach - gr 2.1MiBM (29.01.2015)
Wyniki po poprawach - gr 2.4MTR (29.01.2015)
Wyniki po poprawach - gr 2.1IPEiH (29.01.2015)
Ostateczne wyniki (4.02.2015)

Wszystkie oceny powinny pojawić się w USOS po najbliższej sychronizacji - w środę 11. po godzinie 18Podstawy automatyki i teorii maszyn, lato 2013/2014


Ćwiczenia dla grupy pościgowej, studia stacjonarne I stopnia (30 godzin)

1 zajęcia 3.04.2014, czwartek, 18:15-20:00, sala 2.12
2 zajęcia 8.04.2014, wtorek, 18:15-20:30, sala 2.12
3 zajęcia 10.04.2014, czwartek, 18:15-20:30, sala 2.12
4 zajęcia 15.04.2014, wtorek, 18:15-20:30, sala 2.12, kolokwium 1
5 zajęcia 24.04.2014, czwartek, 18:15-20:30, sala 2.12
6 zajęcia 29.04.2014, wtorek, 18:15-20:30, sala 2.12
7 zajęcia 6.05.2014, wtorek, 18:15-20:30, sala 2.12 kolokwium 2
8 zajęcia 13.05.2014, wtorek, 18:15-20:30, sala 2.12
9 zajęcia 20.05.2014, wtorek, 18:15-20:30, sala 2.12 kolokwium 3
10 zajęcia 27.05.2014, wtorek, 18:15-20:30, sala 2.12
11 zajęcia 03.06.2014, wtorek, 18:15-19:25, sala 2.12 kolokwium 4
12 zajęcia 10.06.2014, wtorek, 18:15-20:15, sala 2.12 ostateczny termin popraw
Regulamin zajęć
Podręcznik do przedmiotu "Automatyka i sterowanie" na wydziale SiMR dla kierunki ETI
Zestaw zadań z zajęć i zadań powtórzeniowych
Wyniki po 1 kolokwium (17.04.2014)
Trzy przykładowe zadania z rozwiązaniami (27.04.2014)
Wyniki po 2 kolokwium (11.05.2014 .. 13.05.2014)
Tabela transformat Laplace'a (16.05.2014)
Meteriały na 3 kolokwium (16.05.2014)
Wyniki po 3 kolokwium (23.05.2014)
Arkusz kalkulacyjny z regulatorem PID (26.05.2014)
Materiały na 4 kolokwium cz. 1 (26.05.2014)
Materiały na 4 kolokwium cz. 2 (28.05.2014)
Wyniki po 4 kolokwium (04.06.2014)
Wyniki po poprawach (11.06.2014)
Wyniki po poprawach (12.06.2014)
Wyniki ostateczne (18.06.2014)


Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn, lato 2013/2014


Laboratoria dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia (30 godzin)

Informacje o laboratorium


Podstawy automatyki i teorii maszyn, zima 2013/2014


Ćwiczenia dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia (30 godzin)

Grupa 2.4, środa 14:15-16:00, sala 3.11
Grupa 2.5, środa 16:15-17:45, sala 3.11
Materiały do pobrania (w nawiasach daty publikacji i ewentualne daty aktualizacji):
Regulamin zajęć (6.10.2013)
Zadania powtórzeniowe (20.10.2013..21.10.2013) - uwaga aktualizacja
Wyniki z 1 kolokwium (27.10.2013)
Wyniki po 1 kolokwium c.d. (03.11.2013)
Wyniki po 1 kolokwium z poprawkami c.d. (5.11.2013)
Przykładowe zadanie z rozwiązaniem (17.11.2013)
Wyniki po 2 kolokwium (24.11.2013)
Wyniki po 2 kolokwium c.d.(1.12.2013)
Tabela transformat (08.12.2013)
Materiały do ćwiczeń - część 1 (28.12.2013 aktualizacja 14.01.2014)
Materiały do ćwiczeń - część 2 (08.01.2014)
Wyniki po 3 kolokwium (18.01.2014 .. 19.01.2014)
Arkusz excela z symulacją sterowania PID (13.01.2014)
Materiały do ćwiczeń - część 4 (23.01.2014)
wyniki po poprawkach (28.01.2014)
wyniki po 4 kolokwium (29.01.2014)
wyniki po poprawach - aktualizacja (30.01.2014)
ostateczne wyniki (04.02.2014)


Podstawy automatyki i teorii maszyn, wiosna 2013


Laboratorium dla studentów dziennych studiów inżynierskich (30 godzin)


© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2020 english versionpolish version