Autor stronydr inż. Sebastian Korczak
Urodzony w 1986 roku

Kontakt mailowy: admin@myinventions.pl


Przebieg edukacji:
- 4.07.2016: publiczna obrona rozprawy doktorskiej (nauki techniczne, dyscyplina: mechanika, streszczenie);
- 2011-2016: studia doktoranckie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej;
- 2005-2010: studia zakończone uzyskaniem stopnia magistra inżyniera na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej; Specjalność: podstawowe problemy budowy maszyn i pojazdów; praca dyplomowa pt. semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem utraty kontaktu z podłożem (streszczenie);
- 1993-2005: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące w Górze Kalwarii;

Przebieg zatrudnienia:
- od listopada 2021 roku Dyrektor Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej;
- od grudnia 2016 roku adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Mechaniki Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej;
- od maja 2013 roku asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Mechaniki Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej;
- 2010-2015 współpraca z iTechnologie w zakresie programowani i grafiki trójwymiarowej;

Zakres zainteresowań naukowych:
- układy niedosterowane
- modelowanie układów dynamicznych
- sterowanie i symulacja
- analiza obrazu
- drgania mechaniczne

Publikacje i konferencje:
- Sebastian Korczak, Chaotic behaviors of an underactuated system in the trajectory tracking task, Archive of Applied Mechanics, Special, nr 1-2 vol. 88, Online First, 30-09-2017 (Przeczytaj, DOI: 10.1007/s00419-017-1297-y);
- Sebastian Korczak, Nonlinear behaviors of underactuated systems in the trajectory tracking task, Recent advances in Mechanics. Book of abstracts, 9th German-Greek-Polish Symposium, Orthodox Academy of Crete, Kolympari, Greece, wrzesień 2016 (Book of abstracts);
- Sebastian Korczak, Dynamika i stabilność układów niedosterowanych z wymuszeniem sprzężonym, rozprawa doktorska, luty 2016;
- Marcin Jasiński, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Stanisław Radkowski, Sebastian Korczak, Roman Rogacki, Jarosław Mac, Jan Szczepaniak, Autonomous agricultural robot - conception of inertial navigation system, Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques, Vol. 440, Advances in Intelligent Systems and Computing, luty 2016;
- Sebastian Korczak, Dynamics of underactuated mechanical systems in control task​, 3rd Polish Congress of Mechanics, Gdańsk, 8-11 wrzesień 2015 (Book of short papers);
- Sebastian Korczak, Control of underactuated systems with coupling input forces, GAMM 86th Annual Scientific Conference, Lecce (Włochy), marzec 2015; (streszczenie);
- Sebastian Korczak, Problem wymuszeń sprzężonych w układach niedosterowanych, XI Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, Koszalin – Sarbinowo Morskie, marzec 2015;
- Sebastian Korczak, Tracking control of an underactuated rigid body with a coupling input force, Archives of Control Sciences nr 3 vol. 24, 2014; (streszczenie i pełen artykuł, DOI: 10.2478/acsc-2014-0019);
- Sebastian Korczak, Autonomous underactuated vehicle prototype, V International Conference "Mechatronic Systems of Vehicles and Construction Machines", listopad 2013 (plakat);
- Sebastian Korczak, Zastosowanie analizy obrazu w systemach bezpieczeństwa czynnego, XXII Ogólnopolskie Sympozjum Bezpieczeństwo w Pojazdach Samochodowych, listopad 2013;
- Sebastian Korczak, Zadanie śledzenia ścieżki dla pojazdu niedosterowanego, Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol. 4 No. 4/2013 (pełen numer);
- Sebastian Korczak, Zadanie śledzenia ścieżki dla pojazdu niedosterowanego, Materiały konferencyjne, XX Warsztaty naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, czerwiec 2013;
- Sebastian Korczak, A prototype of vision based driver assistance system, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 4(90)/2012 ; (streszczenie, pełen artykuł);
- Przemysław Króliszewski, Sebastian Korczak, Online game development with Burster: Dynamic text & better camera control, Blendercat magazine: edition issue 3, str. 13-20, 2012 (treść w języku hiszpańskim, treść w języku angielskim);

Projekty:
- Udział w projekcie PARP "Wzrost innowacyjności Centrum Medycznego MML Sp. z o. o. poprzez opracowanie i wdrożenie systemu przedklinicznego diagnozowania bezdechów śródsennych i zaburzeń oddychania podczas snu", 2017-2018
- Udział w projekcie NCBiR „Autonomiczny robot polowy do siewu i pielęgnacji upraw szerokorzędowych", 2015-2018
- Grant Dziekański "Pomiar drgań wysokich częstotliwości przy użyciu analizy obrazu z kamery o 30 klatkach na sekundę", 2016
- Udział w projekcie NCBiR „Technologie autonomicznej rekonfiguracji materiałów w pojazdach”, 2015-2017
- Projekt modernizacji laboratorium PAiTM, 2015-2016
- Grant Dziekański "Wykorzystanie sygnału wizyjnego jako sprzężenia zwrotnego podczas ruchu niedosterowanego pojazdu kołowego", 2013-2014

Technologie i wdrożenia:
- opracowanie technologii interaktywnych instrukcji montażu urządzeń (współpraca z iTechnologie)
- wdrożenie techonologii interaktywnych instrukcji montażu produktów (Anwis, NGR)

Certyfikaty:
- Programming a Robotic Car (CS373, Udacity, 2012)

Pełnione funkcje:
- sekretarz Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Bodowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk (2016-2020)
- członek Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych

Prowadzone zajęcia:
- drgania mechaniczne (ćwiczenia, laboratorium)
- mechanika ogólna (ćwiczenia)
- podstawy automatyki i teorii maszyn (ćwiczenia, laboratoria)
- teoria maszyn i podstawy automatyki (wykład, projekt)
- theory of machines and automatic control (wykład, projekt)
- systemy automatyki (wykład, laboratorium)
- aktualne informacje w USOSweb

Nagrody i wyróżnienia:
- nagroda Złotej Kredy "najlepszy wykładowca w roku akademickim 2020/2021"
- nagroda indywidualna JM Rektora za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020
- nagroda zespołowa stopnia II JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2020
- nagroda Złotej Kredy "najlepszy prowadzący zajęcia zdalne w roku akademickim 2019/2020"
- nagroda indywidualna JM Rektora za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018
- nagroda Złotej Kredy "najlepszy wykładowca w roku akademickim 2017/2018"
- nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016
- nagroda indywidualna JM Rektora za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016
- nagroda Złotej Kredy "najlepszy prowadzący ćwiczeń/laboratorium/projektów w roku akademickim 2015/2016"
- nagroda indywidualna JM Rektora za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015
- nagroda Złotej Kredy "najlepszy prowadzący ćwiczeń/laboratorium/projektów w roku akademickim 2014/2015"
- stypendia naukowe w latach 2006/2010, 2012/2013, 2014/2015
- druga nagroda w konkursie "najlepszy prowadzący ćwiczeń/laboratorium/projektów w roku akademickim 2013/2014"
- nagroda 2 kategorii w XIV Edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną na wydziale SiMR w roku akademickim 2009/2010

Zainteresowania prywatne:
- genealogia rodzinna
- programowanie i elektronika (C/C++/Python/Java/PHP/JS, Windows, Linux, AVR, ARM, Arduino, BeagleBone, RaspberryPi)
- druk 3d

Inna działalność:
- projekt Burster (https://sourceforge.net/projects/theburster3d/)O stronieLicencja Creative Commons O ile nie zaznaczono inaczej treść strony udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe;

data pierwszej publikacji: 11.07.2009;
layout, fotografie, grafiki i filmiki mojego autorstwa;
stosowany edytor html/css/js/php: najpierw PSPad, obecnie Notepad++;
do edycji tekstu: OpenOffice;
do grafiki: Inkscape, Gimp;
skrypt wyróżniania kodów źródłowych: Syntax Highlighter;
framework wspomagający skrypty języka JavaScript: jQuery;
do schematów: Fritzing, Eagle;
hosting: cyberfolks.pl;

 

© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2023 english versionpolish version