Wróć do strony głównej english versionpolish version
Wróć do strony głównej english versionpolish version
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim
wtorki, godz. 12:15-14:00
w związku ze zdalną realizacją zajęć dydaktycznych konsultacje odbywają się w formie konwersacji e-mail a ponadto w ustalonym wyżej terminie konsultacji jestem dostępny online na platformie Teams
pokój 2.8b
e-mail: sebastian.korczak@pw.edu.pl

Teoria maszyn i podstawy automatyki (2015-2021)

Materiały dydaktyczne do wykładu i zajęć projektowych dla kierunków mechatronika pojazdów i maszyn roboczych oraz inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Podstawy automatyki i teorii maszyn (2012-2021)

Materiały dydaktyczne do wykładu, ćwiczeń i laboratorium dla kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych

Theory of machines and automatic control (2014-2021)

Materiały dydaktyczne do wykładu i zajęć projektowych dla kierunków Electric and Hybrid Vehicles Engineering, Mechantronics oraz studentów z programu Erasmus.

Drgania mechaniczne (2011-2016)

Materiały dydaktyczne do ćwiczeń i laboratorium dla kierunków mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika

Mechanika ogólna I (2012-2015)

Materiały dydaktyczne do ćwiczeń

© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2020 english versionpolish version