Back to main page polish versionpolish version
Back to main page polish versionpolish version
Consulting hours

Consulting hours - summer semester
Tuesdays, 12:15-14:00
room 2.8b Teams - online
e-mail: sebastian.korczak@pw.edu.pl

Theory of machines and automatic control (2014-2021)

Electric and Hybrid Vehicles Engineering, Mechantronics & Erasmus students

Teoria maszyn i podstawy automatyki (2015-2021)

Materiały dydaktyczne do wykładu i zajęć projektowych dla kierunków mechatronika pojazdów i maszyn roboczych oraz inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Podstawy automatyki i teorii maszyn (2012-2021)

Materiały dydaktyczne do wykładu, ćwiczeń i laboratorium dla kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych

Drgania mechaniczne (2011-2016)

Materiały dydaktyczne do ćwiczeń i laboratorium dla kierunków mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika

Mechanika ogólna I (2012-2015)

Materiały dydaktyczne do ćwiczeń

© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2020 polish versionpolish version