Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Politechnika Warszawska

DYDAKTYKA

dr inż. Sebastian KorczakDrgania mechaniczne (2011-2016)

Materiały dydaktyczne do ćwiczeń i laboratorium dla kierunków mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika


laboratorium drgań mechanicznych, zima 2015/2016


Laboratoria dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia (15 godzin)

Poniedziałek, 16-20, sala 1.11
Wizualizacja postaci drgań oraz dudnienia dla dwóch wahadeł sprzężonych
Drgania wymuszone dwóch wahadeł sprzężonych
Drgania swobodne wahadła - płaszczyzna fazowa i energia


Drgania mechaniczne, lato 2014/2015


Ćwiczenia dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia (15 godzin)

Grupa 2.8MiBM, poniedziałki godz. 10:15-12:00
Grupa 2.1MTR, środy godz. 14:00-15:45
Grupa 2.6MiBM, środy godz. 18:05-19:50

Program wykładu i zestaw przykładowych zadań
pytania z wykładu Prof. Kurnika
Podręcznik do przedmiotu drgania mechaniczne na wydziale SiMR dla kierunki ETI
Regulamin ćwiczeń
Harmonogram ćwiczeń
Materiały do pobrania (w nawiasach daty publikacji i ewentualne daty aktualizacji):
Materiały do zajęć - część 1 (31.03.2015)
Arkusz kalkulacyjny do zajęć 1 (31.03.2015)
Aplikacja na telefon do oglądania na żywo widma dźwięku (31.03.2015)
Materiały do zajęć - część 2 (17.04.2015)
Materiały do zajęć - część 3 (23.04.2015)
Materiały do zajęć - część 4 (02.05.2015)
Materiały do zajęć - arkusz do płaszczyzny fazowej (09.05.2015)
Materiały do zajęć - część 5 (10.05.2015)
Materiały do zajęć - wizualizacja płaszczyzny fazowej (10.05.2015)
Wyniki - 1 kolokwium, wszystkie grupy (16.05.2015)
Materiały do zajęć - część 6 (20.05.2015)
Materiały do zajęć - część 7 (20.05.2015)
Uzupełnienie wyników 1 kolokwium (22.05.2015)
Wyniki po uzupełnieniach - grupa 2.8 (27.05.2015..04.06.2015)
Wyniki po poprawach - grupa 2.1 (04.06.2015)
Wyniki po poprawach - grupa 2.6 (04.06.2015)
Ostateczne wyniki po poprawach (10.06.2015)


laboratorium drgań mechanicznych, zima 2014/2015


Laboratoria dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia (15 godzin)

Wizualizacja postaci drgań oraz dudnienia dla dwóch wahadeł sprzężonych
Drgania wymuszone dwóch wahadeł sprzężonych
Drgania swobodne wahadła - płaszczyzna fazowa i energia


Drgania mechaniczne, lato 2013/2014


Ćwiczenia dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia (15 godzin)

Grupa 2.2
1 zajęcia 27.03.2014, czwartek, 16:15-18:00, sala 2.1
2 zajęcia 3.04.2014, czwartek, 16:15-18:00, sala 2.1
3 zajęcia 10.04.2014, czwartek, 16:15-18:00, sala 2.1
4 zajęcia 7.04.2014, czwartek, 16:15-18:00, sala 2.1
4 zajęcia 24.04.2014, czwartek, 16:15-18:00, sala 2.1
5 zajęcia 29.04.2014, wtorek, 14:15-16:00, sala 2.5
6 zajęcia 08.05.2014, czwartek, 16:15-18:00, sala 2.1, kolokwium 1
7 zajęcia 15.05.2014, czwartek, 16:15-18:00, sala 2.1
8 zajęcia 22.05.2014, czwartek, 16:15-18:00, sala 2.1, kolokwium 2
Grupa 2.3
1 zajęcia 25.03.2014, wtorek, 10:15-12:00, s.3.8
2 zajęcia 1.04.2014, wtorek, 10:15-12:00, s.3.8
3 zajęcia 8.04.2014, wtorek, 10:15-12:00, s.3.8
4 zajęcia 15.04.2014, wtorek, 10:15-12:00, s.3.8
5 zajęcia 24.04.2014, czwartek, 12:15-14:00, sala 2.12
6 zajęcia 08.05.2014, czwartek, 12:15-14:00, sala 2.12, kolokwium 1
7 zajęcia 15.05.2014, czwartek, 12:15-14:00, sala 2.12
8 zajęcia 22.05.2014, czwartek, 12:15-14:00, sala 2.12, kolokwium 2
Program wykładu i zestaw przykładowych zadań
pytania z wykładu Prof. Kurnika
Podręcznik do przedmiotu drgania mechaniczne na wydziale SiMR dla kierunki ETI
Materiały do pobrania (w nawiasach daty publikacji i ewentualne daty aktualizacji):
Harmonogram ćwiczeń (07.04.2014)
Regulamin ćwiczeń (23.05.2014)
Materiały dodatkowe - część 1 (31.03.2014)
Materiały dodatkowe - część 2 (11.04.2014)
Materiały dodatkowe - część 3 (14.04.2014)
Materiały dodatkowe - część 4 i 5 (21.04.2014)
Wyniki po 1 kolokwium dla obu grup (11.05.2014)
Materiały dodatkowe - część 6 (11.05.2014 .. 21.05.2014)
Arkusz kalkulacyjny - płaszczyzna fazowa (11.05.2014)
Materiały dodatkowe - część 7 (16.05.2014)
Materiały dodatkowe - część 8 (16.05.2014)
Wyniki po 2 kolokwium dla obu grup (23.05.2014)
Wyniki po poprawach (11.06.2014)
Ostateczne wyniki(12.06.2014)


Drgania mechaniczne, zima 2013/2014


Ćwiczenia dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia (15 godzin)

Grupa pościgowa. Terminy zajęć:
12.12.2013, 11:15, sala 1.5, 3godz.
19.12.2013, 10:15, sala ..., 3godz.

9.01.2014, 11:15, sala 1.5, 3godz.
10.01.2014, 14:30, sala 1.5, 3godz.
14.01.2014, 14:15, sala 3.5, 3godz.
16.01.2014, 11:15, sala 1.5, 3godz., kolokwium 1
21.01.2014, 14:15, sala 3.5, kolokwium 2
Program wykładu i zestaw przykładowych zadań
pytania z wykładu Prof. Kurnika
Materiały do pobrania (w nawiasach daty publikacji i ewentualne daty aktualizacji):
materiały dodatkowe część 1 (15.12.2013)
Konspekt zajęć (06.01.2014)
materiały dodatkowe część 2 (9.01.2014)
materiały dodatkowe część 3 (9.01.2014)
materiały dodatkowe część 4 (9.01.2014)
materiały dodatkowe część 5 (9.01.2014)
wyniki z 1 kolokwium (17.01.2014)
materiały dodatkowe część 6 (17.01.2014)
materiały dodatkowe część 7 (17.01.2014)
materiały dodatkowe część 8 (17.01.2014)
wyniki po 2 kolokwium (22.01.2014)
wyniki po poprawach (29.01.2014)


laboratorium drgań mechanicznych, zima 2013/2014


Laboratoria dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia (15 godzin)

Wizualizacja postaci drgań oraz dudnienia dla dwóch wahadeł sprzężonych
Drgania wymuszone dwóch wahadeł sprzężonych
Drgania swobodne wahadła - płaszczyzna fazowa i energia


PROPOZYCJA ORGANIZACJI ZAJĘĆ DO KOŃCA SEMESTRU - lato 201328 maj (wtorek)
* godz. 12:30-14:00 - ostatnie 2 godziny zajęć z mechaniki, grupa 1.6, sala 1.3
* godz. 15:00-16:00 - kolokwium nr 2 z drgań mechanicznych, grupa 2.3, sala 3.6
29 maj (środa)
* godz. 11:00-11:50 - jestem dostępny do konsultacji
* godz. 11:50-12:50 - poprawa kolokwium nr 2 z mechaniki dla grupy 1.6 oraz
kolokwium nr 2 z drgań mechanicznych dla grupy 2.6, sala multimedialna
* godz. 13:00 - nie mogę się spóźnić na seminarium
* godz. 14:15 - 17:45 - jestem na lab. PAiTM sala 1.2
30 maj - 2 czerwiec
* Wydział jest zamknięty
4 czerwiec (wtorek)
* w godzinach 12:15 - 13:00 jestem dostępny do konsultacji
5 czerwiec (środa)
* godz. 10:00-13:30 jestem dostępny do konsultacji,
* godzin 11:00 - poprawa drgań mechanicznych, grupy 2.3 i 2.6, sala multimedialna,
* godzin 12:00 - poprawa drgań mechanicznych, grupy 2.3 i 2.6. sala multimedialna,
proszę przyjść wedle uznania na godzinę 11 lub 12, ale bez spóźniania.
6 czerwiec (czwartek)
*godz. 10:15-11:00 kolokwium nr 4, mechanika ogólna, grupa 1.6, sala 2.1
* godz. 11:05 - 12:00 ostateczny termin poprawkowy z drgań mechanicznych, sala 2.1

* przekazuję ostateczne wyniki drgań mechanicznych prowadzącemu wykład
7-16 czerwiec
nie ma mnie w Warszawie a potem jestem na konferencji - kontakt przez e-mail
17 czerwiec (poniedziałek)
* 10:00 - ostatni termin popraw z mechaniki ogólnej, grupa 1,6, sala 1.10
* 16:00 - termin egzaminu teoretycznego z drgań mechanicznych, sala 2.19,

* wpisy ocen z ćwiczeń z mechaniki do indeksów,
* ostateczny termin wystawienia i wpisania ocen z mechaniki do USOS.
18 czerwiec (wtorek)
pierwszy dzień sesji
20 czerwiec (czwartek)
* 9:00 - egzamin z mechaniki dla ciągu pierwszego, część zadaniowa, 90minut, sala 2.12
* około 10:45 - egzamin z mechaniki dla ciągu pierwszego, część teoretyczna, 45minut, sala 2.12
* po godzinie 12 mogę robić wpisy do indeksów ocen z ćwiczeń
27 czerwiec (czwartek)
* 9:00 - egzamin z mechaniki dla ciągu pierwszego, część zadaniowa, 90minut, sala 2.12
* około 10:45 - egzamin z mechaniki dla ciągu pierwszego, część teoretyczna, 45minut, sala 2.12
Uwaga! Niezaliczenie egzaminu z mechaniki w powyższych terminach skutkuje wpisaniem oceny 2 do systemu USOS. Proszę się bardzo dobrze nauczyć.
1 lipiec (poniedziałek)
* 9:00 w sali 2.12, egzamin z mechaniki ogólnej II.
4 lipiec (czwartek)
* 9:00 w sali 2.19, poprawkowy termin teorii z drgań mechanicznych.

2 wrzesień (poniedziałek)
* 14:00 - oprawkowy termin teorii i zadań z drgań mechanicznych, sala 2.19
4 wrzesień (środa)
* 9:00 - egzamin poprawkowy z mechaniki I dla ciągu pierwszego, sala 2.12
6 wrzesień (piątek)
* 9:00 - egzamin poprawkowy z mechaniki II dla ciągu pierwszego, sala 2.12
Uwaga! Niezaliczenie egzaminów w terminie poprawkowym skutkuje wpisaniem kolejnej oceny 2 do systemu USOS.


Drgania mechaniczne, wiosna 2013


Ćwiczenia dla studentów dziennych studiów inżynierskich (15 godzin)

Grupa 2.3, czwartek 12:15-14:00, sala 2.12 (4 pierwsze zajęcia: godzina 8:15-10:00 w sali 1.10)
Grupa 2.6, czwartek 14:40-16:10, sala 1.3 (3 pierwsze zajęcia: godzina 16:15-18:00 w sali 3.14)
Materiały do pobrania (w nawiasach daty publikacji i ewentualne daty aktualizacji):
Regulamin zajęć (01.03.2013)
Program wykładu i zestaw przykładowych zadań
Harmonogram zajęć - gr 2.3 (01.03.2013 ... 28.04.2013)
Harmonogram zajęć - gr 2.6 (01.03.2013 ... 17.04.2013)
materiały dodatkowe - część 1: synteza i analiza drgań (20.04.2013)
materiały dodatkowe - część 2: modelowanie, drgania swobodne (7.04.2013)
materiały dodatkowe - część 3: drgania wymuszone (12.04.2013)
materiały dodatkowe - część 4: drgania wymuszone c.d. (21.04.2013)
materiały dodatkowe - część 5: dodatkowe przykłady i wzory (21.04.2013)
materiały dodatkowe - część 6: płaszczyzna fazowa (12.05.2013)
Wyniki po 1 kolokwium gr. 2.6 (12.05.2013)
Wyniki po 1 kolokwium gr. 2.3 (17.05.2013)
materiały dodatkowe - część 7: drgania układów o wielu stopniach swobody (17.05.2013)
materiały dodatkowe - część 8: zadania powtórzeniowe (17.05.2013)
Wyniki po 2 kolokwium gr. 2.3 (30.05.2013)
Wyniki po 2 kolokwium gr. 2.6 (30.05.2013)
Wyniki po poprawie (05.06.2013)
Ostateczne wyniki (06.06.2013)

17 czerwca o godzinie 16.00 w sali 2.19 odbędzie się zaliczenie części teoretycznej przedmiotu DRGANIA MECHANICZNE dla grup ciągu prof. W. Kurnika. Mogą do niej przystąpić wszyscy studenci aktualnie odbywający zajęcia oraz osoby, które nie zaliczyły przedmiotu w poprzednim roku akademickim.
Aby zaliczyć przedmiot drgania mechaniczne należy zaliczyć ćwiczenia audytoryjne oraz sprawdzian teoretyczny z wykładu. Niezaliczenie ćwiczeń lub teorii powoduje niezaliczenie przedmiotu i konieczność jego powtarzania w całości.
Dla osób, które nie zaliczą ćwiczeń i/lub teorii będzie ostatnia możliwość zaliczenia przedmiotu na sprawdzianie poprawkowym we wrześniu. Sprawdzian poprawkowy obejmować będzie całość materiału tzn. część zadaniową i teoretyczną, ale można będzie napisać tylko część brakującą do zaliczenia.


Drgania mechaniczne, zima 2012


Laboratorium dla studentów dziennych studiów inżynierskich (15 godzin)Drgania mechaniczne, lato 2012


Ćwiczenia dla studentów dziennych studiów inżynierskich (15 godzin)

środy od 04.04.2012
Grupa 2.2, godzina 8:15-10:00, sala 3.14
Grupa 2.4, godzina 14:30-16:00, sala 3.6
3 rok - proszę o dołączanie się do powyższych grup
(konieczne jest zaświadczenie z dziekanatu)


Materiały do pobrania (w nawiasach daty publikacji i ewentualne daty aktualizacji):
harmonogram zajęć (27.03.2012 ... 26.06.2012)
regulamin zajęć (27.03.2012)
konspekt zajęć (09.04.2012)
materiały dodatkowe - część 1: synteza i analiza drgań (09.04.2012 ... 19.04.2012)
materiały dodatkowe - część 2: modelowanie, drgania swobodne (15.04.2012 ... 19.04.2012)
materiały dodatkowe - część 3: drgania wymuszone (19.04.2012)
materiały dodatkowe - część 4: drgania wymuszone c.d. (27.04.2012)
materiały dodatkowe - część 5: Zadania powtórzeniowe i wzory (02.05.2012)
materiały dodatkowe - część 6: płaszczyzna fazowa (13.05.2012)
wyniki 1 kolokwium (19.05.2012 ... 26.05.2012)
materiały dodatkowe - część 7: układy o wielu st. swob. (24.05.2012)
materiały dodatkowe - część 8: zadania powtórzeniowe (26.05.2012)
wyniki po 2 kolokwium (08.06.2012)
Ostateczne wyniki (15.06.2012)

Materiały z wykładu Prof. Kurnika:program wykładu,pytania z wykładu
Drgania mechaniczne, zima 2011


Ćwiczenia poprawkowe dla studentów dziennych studiów inżynierskich (15 godzin)

od 23.11.2011, środy, godzina 16:30, sala 3.8


harmonogram zajęć (23.11.2011)
regulamin zajęć (29.11.2011)
konspekt zajęć (23.11.2011 ... 25.12.2011)
materiały do zajęć 1 (28.11.2011 ... 25.12.2011)
materiały do zajęć 2 (30.11.2011)
materiały do zajęć 3 (09.12.2011)
zadania powtórkowe do 1 kolokwium (12.12.2011 ... 25.12.2011)
wzory do 1 kolokwium (13.12.2011)
materiały do zajęć 4 (17.12.2011)
wyniki kolokwium 1 (24.12.2011 ... 18.01.2012)
materiały do zajęć 5 (04.01.2012)
materiały do zajęć 6 (11.01.2012)
zadania powtórkowe do 2 kolokwium (12.01.2012 ... 16.01.2012)
wyniki po 2 kolokwium (19.01.2012 ... 24.01.2012)
ostateczne wyniki (26.01.2012)

© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2020 polish versionpolish version