Wstęp do Blender'a (006; 16.07.2009; blender)

 

 

Blender jest darmowym, zaawansowanym programem do tworzenia obrazów i animacji trójwymiarowych. Rozpowszechniany jest na licencji GPL (dającej m. in. wolność uruchamiania programu w dowolnym celu i jego modyfikacji). Dostępny jest na wiele platform/systemów operacyjnych. Krótko opiszę podstawowe możliwości programu.

  • Modelowanie - tworzenie obiektów trójwymiarowych przy zastosowaniu m.in. siatek, oraz zaawansowana modyfikacja tych obiektów.

  • Animacja - nadawanie ruchu wymodelowanym obiektom z praktycznie nieograniczonymi możliwościami, m. in. szkielety postaci i krzywe animacji.

  • Dynamiczne obiekty sztywne oraz obiekty odkształcalne takie jak tkaniny czy guma, zachowujące się zgodnie z prawami fizyki.

  • Cząsteczki podlegające fizyce, pozwalające modelować np. włosy, deszcz, wybuch.

  • Symulacja obiektów płynnych i ich kolizji z otoczeniem.

  • Rendering i teksturowanie, również z zastosowaniem zewnętrznych silników renderujących.

  • Kompozycja - tworzone obrazy lub animacje mogą uzyskać np. dodatkowe filtry obrazu, efekt głębi ostrości.

  • Game Engine (Blender Game Engine, BGE) - silnik do tworzenia gier z zastosowaniem wymodelowanych obiektów, zaawansowanymi teksturami i oświetleniem, z obiektami dynamicznymi i odkształcalnymi, z więzami. Programowanie gry odbywać się może za pomocą graficznego łączenia 'kostek logiki' i zmiany ich parametrów, oraz z zastosowaniem skryptów.

  • Obsługa skryptów języka Python zarówno do edycji obiektów jak i w silniku graficznym do tworzenia gier.

 

Galeria prac na stronie oficjalnej Blendera pokazuje znakomicie, że program w żaden sposób nie ogranicza zdolności artystów (a jest w galerii kilka prac Polaków).

 

W tematyce Blendera skupiam się na wykorzystaniu silnika BGE opartego o fizykę Bullet do symulacji dynamicznych. W kwestii modelowania, moje zdolności ograniczają się głównie do elementów mechanicznych.
Szczególnie godne zainteresowania są skrypty Python, które oprócz dokładnego zarządzania modelami i zachowaniem obiektów dynamicznych mogą posłużyć do nawiązania komunikacji tego środowiska z innymi aplikacjami bądź peryferiami komputera. Można by zatem z Arduino zrobić zaawansowany panel do sterowania poprzez USB zachowaniem obiektów trójwymiarowych.

Na koniec porcja linków.

Polska galeria prac

Polsk strony o blenderze: Blenderownia, Blender3D.

Polska strona poświęcona w szczególności tworzeniu gier w Blenderze: troman.pl

Bogata lista podstawowych możliwości blendera na stronie oficjalnej: features

Najpopularniejsze filmy stworzone w blenderze: movies

O blenderze na wikipedii: Blender-wiki

O licencji GPL: GNU GPL

 

 

 

Pobierz ten artykuł w formacie pdf: PDF

© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2020 polish versionpolish version