Przechwytywanie obrazu (016; 25.08.2009; processing)

 

 

 

Uzyskanie dostępu do obrazu przesyłanego na żywo z kamery internetowej do środowiska Processing jest niesłychanie proste. Wszystko czego potrzebujemy, to:

 • kamera internetowa podłączana na USB lub wbudowana w monitor (zalecam nawet nie instalować do niej sterowników, gdyż u mnie pogarszały one jakość obrazu),
 • zainstalowego QuickTime'a (lub WinVDIG w wersji 1.0.1, WinVDIG_101.exe),
 • program Processing, który ściągamy i rozpakowujemy ze strony: http://processing.org/download/ (aktualna wersja: 1.0.6).

 

Bardzo prosty kod w Processing'u, pozwalający odczytywać kolejne klatki obrazu z jednej podłączonej kamerki i wyświetlać je w oknie graficznym programu:

import processing.video.*;	//import niezbędnej biblioteki
Capture webcam;				//utworzenie obiektu

void setup() {
 size(640, 480);
 webcam = new Capture(this, width, height, 25);
	//deklaracja obiektu przechowującego obraz z kamery o wymiarach takich samych jak okno
	//graficzne i z maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu 25 klatek/s
}

void draw() {
 if (webcam.available() == true) {
  webcam.read();		//odczytanie klatki obrazu
  set(0, 0, webcam);	//wstawienie obrazu
  //tu umieszczać polecenia operujące na obrazie
 }
} 

 

Gdy w systemie mamy wiele urządzeń przechwytujących obraz, w sekcji setup możemy dodać następujące linie kodu, aby kolejno wyświetlić listę wykrytych urządzeń i ustawić urządzenie drugie na liście (numeracja od zera):

print(Capture.list()); 
webcam = new Capture(this, width, height, devices[1], 25);

 

Aby w czasie uruchamiania programu otworzyć okno właściwości urządzenia, pod koniec sekcji setup dopisujemy linię:

cam.settings();

 

Gdy interesuje nas tylko prostokątny wycinek obrazu z kamery, którego lewy górny róg ma współrzędne (10, 20), wysokość wynosi 240, a szerokość 370, na koniec sekcji setup wstawiamy następujący kod:

cam.crop(10, 20, 370, 240);

 

Opisany wyżej kod bardzo prosto możemy rozszerzać o polecenia operujące na obrazie, korzystając z funkcji pixels[], tak jak opisano to w artykule nr 012. Zwracam uwagę, że wszelki dodatkowy kod operujący na obrazie należy umieszczać wewnątrz funkcji warunkowej, a nie w głównej pętli draw, co uchroni program od wielokrotnego wykonywania operacji na tym samym obrazie.

 

 

 

Pobierz ten artykuł w formacie pdf: PDF

© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2020 polish versionpolish version