english versionpolish version
Dydaktyka

Materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału SiMR PW.

Projekty

Projekty hobbystyczne i zawodowe. Arduino, Processing, Blender, programowanie, druk 3d, skanowanie 3d, pomiary, symulacje...

Galeria

Zdjęcia, grafika 3D i wideo.

Genealogia rodzinna

Prezentacja wybranych efektów wieloletnich badań korzeni rodzinnych, w szczególności rodziny Korczaków z Konopnicy, Łozińskich z Jastrzębia, Niekraszów z Dobrzynia.

Blog

Chronologiczna lista wszystkich artykułów publikowanych na stronie od 2009 roku.

O autorze

dr inż. Sebastian Korczak - pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, hobbysta.

© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2024 english versionpolish version