Oscylator harmoniczny z tłumienie - płaszczyzna fazowa
(niezbędna obsługa java script)